Termíny instalací a podmínky

Ceny uvedené u aplikací

Ceny jsou aktuální a konečné. Žádné jiné poplatky. Vybavení stránek moduly a ceny modulů je dle individálního objednání. Příplatkové práce naleznete na uvedených odkazech. Pro Slovensko platí ceny v EUR.

Objednávka

Je uzavřena na základě objednání v našem obchodě s aplikacemi, nebo na základě e-mailu.

a) Objednávka musí obsahovat registrační údaje nebo na základě e-mailu následující údaje:
- jméno a příjmení, popř. název společnosti a její Ič
- identifikační číslo šablony a název (pokud bude známa),

- ulici a číslo popisné (nebo jen název obce a popisné číslo),
- název města (obce), PSČ
- kontaktní telefon,
- kontaktní e-mailovou adresu.

b) Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře se všemi vyžadovanými údaji považujeme objednávku za závaznou a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

Způsob platby

Platbu provádí kupující bankovním převodem na náš účet. Po připsání částky na účet, bude nejpozději do pěti pracovních dnů na e-mailovou adresu kupujícího zaslán daňový doklad. V případě, že nebude částka převedena na účet do data splatnosti uvedeného v informační e-mailové zprávě, bude objednávka automaticky stornována.

Daňový doklad

Daňový doklad je ke stažení ve vaší administraci účtu a na žádost může být  zaslán v elektronické podobě (formát PDF) společně s odkazem na stažení zboží a bude obsahovat údaje, kterými byl vyplněn objednávkový formulář.

Termíny pro zahájení provozu

Dodací termíny jsou převážně uvedeny u jednotlivých aplikací (od 5-10-ti pracovních dní). Mohou se však lišit v závislosti na složitosti úprav, tvorbě reklam, loga apod. Odkaz a přesné termíny na objednané aplikace zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Převážně dodací lhůta nepřekročí patnáct pracovních dní i u nejsložitějších aplikací.

Záruka a reklamace

a) Samostatná webová aplikace je zbožím, na který nelze poskytnout záruku vrácení peněz ani výměnu za jinou aplikaci.

b) Prodávající nenese zodpovědnost za správnou funkčnost aplikací po instalaci kupujícím do produktů  třetích stran (open source redakční systémy - Drupal, Jommla, WordPress, PrestaShop aj.).

c) Při objednávce aplikace neseme plnou zodpovědnost za funkčnost a provoz stránek po dobu zajišťování těchto služeb a včasných úhrad za tyto služby kupujícím.

Smlouva o provedení díla

Smlouva o provedení díla je přístupná v administraci zákazníka společně s návodem, dokumentací a odkazem na kontakt technické podpory. Smlouva definuje předmět smlouvy, povinnosti smluvních stran, záruky, základní parametry díla, termíny a popř. dohodnuté doplňky, ceny a další informace.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zadané do objednávkového formuláře slouží k provedení účetních operací, zaúčtování platby za aplikaci a ke komunikaci s kupujícím. Prodávající garantuje, že tyto osobní údaje nebude poskytovat jiným subjektům.

Údaje o dodavateli

Jiří Brož-Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ: 10470191, Dodavatel není plátce DPH.